Miejski Dom Kultury w Pasymiu 2017 - EGoFILM
ZAMKNIJ PROJEKT

Miejski Dom Kultury w Pasymiu 2017

Warsztaty

2017

Młodsi uczestnicy warsztatów – dzieci w wieku wczesno szkolnym bardzo doceniają zajęcia plastyczne, manualną prace z plasteliną, solą i innymi materiałami, wykazują  również ogromne zainteresowanie sprzętem filmowym, praktycznymi zajęciami z aparatem, kamerą, mikrofonem. Warsztaty z młodszymi dziećmi w Pasymiu pokazują ogromną pasję tworzenia, radość z czynnego udziału w procesie realizacji filmu, dumę z efektów własnej pracy.

Rezultaty warsztatów przeprowadzonych w Pasymiu można obejrzeć na kanale YouTube studia EGoFILM: https://youtu.be/9lzxzGaLl1k