Dom dziecka ,,Jaś, Małgosia, Wojtek" w Giżycku 2017 - EGoFILM
ZAMKNIJ PROJEKT

Dom dziecka ,,Jaś, Małgosia, Wojtek” w Giżycku 2017

Warsztaty

2017

Przeprowadziliśmy również warsztaty w placówce opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka Jaś, Małgosia, Wojtek w Giżycku. Zajęcia w Domu Dziecka były wyzwaniem – grupa uczestników warsztatów składała się z 24 osób – dzieci w różnym wieku– od wczesno szkolnego po młodzież kilkunastoletnią – oraz z ich wychowawców / opiekunów. Warsztaty – dzięki aktywnemu wsparciu i współpracy wychowawców i pedagoga, a także profesjonalizmowi i wieloletniemu doświadczeniu w pracy z młodzieżą głównych prowadzących – okazały się pełnym sukcesem, czego dowodem było zadowolenie dzieci z końcowego efektu wspólnej pracy.

Mali filmowcy pod okiem profesjonalistów z ekipy EGoFILM zrealizowali pierwszy w ich karierze film animowany pt. ,,Jedna Legenda o Giżyckim Herbie” który jest dostępny na kanale Youtube studia EGoFILM.