Szkoła podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wilkowie 2019 - EGoFILM
close project

Szkoła podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wilkowie 2019

Work Shops

2019

Animacja filmowa w drodze to projekt skierowany przede wszystkim do dzieci ze szkół podstawowych i liceów, ale także ich rodziców, opiekunów, nauczycieli, osób po 60 roku życia i wykluczonych społecznie mieszkańców małych miejscowości. Projekt dociera również do osób wykluczonych prawnie, przebywających w zakładach penitencjarnych. Warsztaty mają na celu edukację kulturalną – filmową z zakresu animacji, dokumentu oraz filmu fabularnego.

Projekt “Animacja filmowa w drodze” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.