Szkoła Podstawowa w Kruszewcu 2019 - EGoFILM
ZAMKNIJ PROJEKT

Szkoła Podstawowa w Kruszewcu 2019

Warsztaty

2019

Animacja filmowa w drodze to projekt skierowany przede wszystkim do dzieci ze szkół podstawowych i liceów, ale także ich rodziców, opiekunów, nauczycieli, osób po 60 roku życia i wykluczonych społecznie mieszkańców małych miejscowości. Projekt dociera również do osób wykluczonych prawnie, przebywających w zakładach penitencjarnych. Warsztaty mają na celu edukację kulturalną – filmową z zakresu animacji, dokumentu oraz filmu fabularnego.

Projekt „Animacja filmowa w drodze” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.